Når børn er stressede er der lukket for læring. Så hvordan hjælper vi børn til at lære at nulstille sig selv i en travl hverdag? Jeg synes, at yoga og meditation kan noget helt særligt. Yoga og meditation grounder os og giver opmærksomhed til kroppen og sanserne. Når vi giver opmærksomhed til sanserne, er vi nærværende her og nu. Når børnene lærer at mærke deres krop har de ofte lettere ved at mærke sig selv og dermed bliver det også lettere at kommunikere med andre og håndtere konflikter.

Hvad er det yoga kan?

  • Opbygger styrke og smidighed
  • Børnene lærer at lytte til deres hjerte og udtrykke følelser
  • De oplever en positiv fornemmelse af sig selv
  • De genoplader deres energiniveau
  • Styrker kreativitet, fællesskab og samarbejde
  • Yoga skaber et rum, hvor det er tilladt at være introvert
  • Opbygger selvværd og selvtillid
  • Øger koncentrationsevnen

Og meget mere… Jeg synes, at det er vigtigt, at vi skaber nogle rum for børnene, hvor det er tilladt for dem at være introverte og mærke indad i en meget ekstrovert hverdag.

Yoga hjælper børn med sansebearbejdningsproblemer

Når vi taler om motorisk usikre børn skelner vi mellem børn med sansebearbejdningsforstyrrelser, og børn der har problemer med deres motoriske praksis. Børn med sansebearbejdningsforstyrrelser profiterer meget af yoga. Man kan lidt forenklet sige, at yoga i sin essens er sanseregulerende og kan hjælpe børn med strategier til selvregulering.

Så lad os få yoga og meditation på skoleskemaet ????