Velkommen til BevægelsesMENTOR Uddannelsen

Læs videre nedenfor og bliv klogere på indholdet på den 16 ugers lange uddannelse og den efterfølgende certificering.

Hold nummer 11 starter i august 2025.

 • Arbejder du med børn i alderen 0-12 år eller har du selv børn i denne alder?
 • Oplever du børn, der har svært ved at være med i legen?
 • Har du et barn, der har svært ved at huske det, det lærer?
 • Er du træt af uro i børnegruppen?  Eller kender du sensitive børn, der let bliver overvældede?
 • Har du et barn, som har et stresset nervesystem?
 • Oplever du, at flere børn får diagnoser så som angst og ADHD?
 • Er du udfordret, når dine børn ikke holder rigtigt på blyanten?
 • Mangler du inspiration til, hvordan du kan bruge legen og kroppen til at komme nogle af udfordringerne til livs og skabe mere ro samt bedre trivsel og læring?

Så kan det være, at BevægelsesMENTOR Uddannelsen er noget for dig?

Læs mere om de praktiske oplysninger HER

Hvorfor BevægelsesMENTOR Uddannelsen?

Dagligt i medierne kan vi læse om, at børn ikke bevæger sig nok, at de har dårlig motorik og at de er stressede. Alt sammen noget, der påvirker børnenes trivsel og læring, da det kan føre til koncentrationsbevær.

Når børn er stressede, går kroppen i en kamp og flugt tilstand og vigtige områder i hjernen lukker for læring. Når motorikken halter, kan det være svært at være med i legen og børnene kan føle sig socialt ekskluderede. Manglende motoriske færdigheder betyder ofte, at børn bevæger sig mindre, hvilket kan have store konsekvenser for deres udvikling og sundhed.

Gennem visionære lege med udgangspunkt i nervesystemet kan vi løse rigtig mange af udfordringerne. Leg kan være med til at skabe ro i barnets nervesystem, hvilket er en forudsætning for, at de kan modtage læring.

Leg kan støtte børn til en god motorik, gode læsefærdigheder, større glæde, bedre trivsel og sociale færdigheder. Det kræver bare, at vi først og fremmest er gode til at identificere det, der står i vejen og derefter arbejder med de bagvedliggende forudsætninger for de områder, hvor børnene er udfordrede.

Mange dagtilbud og skoler har fået et større fokus på, at integrere mere bevægelse i hverdagen. Det halter dog en del med forankringen og fagligheden bag aktiviteterne – hvad er tanken bag legen? Vores fokus vil altid være – hvad skal vi lære, fremfor hvad skal vi lave.

Barrierer for bevægelse?

De seneste 15 år har jeg altid spurgt deltagerne på min uddannelse og mine workshops hvad deres største udfordringer er i forhold til at forankre mere krop, leg og bevægelse i hverdagen?

Her er hvad deltagerne svarer i prioriteret rækkefølge:

SVAR #1 De fysiske rammer

SVAR #2 Tid

SVAR #3 Manglende viden og ideer til hvordan

Min erfaring er, at den største barriere faktisk handler om vores mindset. Det, at vi skal til at gøre ting på en ny måde, se muligheder, hvor vi før har set begrænsninger.

En BevægelsesMENTOR er en, der går vejen selv og inspirerer andre.

Læs mere om de praktiske oplysninger HER

BevægelsesMENTOR uddannelsen er for dig

 • der arbejder professionelt med børn som lærer eller pædagog i enten skole, specialskole, børnehave, vuggestue eller dagpleje og ønsker at lære både teori om kroppen og praksis til, hvordan du støtter sårbare børn, der har udfordringer kropsligt, læringsmæssigt, følelsesmæssigt eller socialt.
 • der er forælder til et barn i alderen 0 – 12 år og ønsker en større viden om, hvordan du kan støtte dit barns udvikling bedst muligt – både motorisk, sansemæssigt, følelsesmæssigt, socialt og i forhold til læring.
 • der er idrætskonsulent eller er børneterapeut og ønsker inspiration til, hvordan du kan iværksætte projekter, der har fokus på at støtte de sårbare børn gennem leg og bevægelse.
 • der designer legepladser, legetøj eller rum til børn og ønsker en dybere forståelse for børns udvikling både fysisk, psykisk, socialt og kognitivt, så du bliver i stand til at anvende den viden i udviklingen.
 • der arbejder med bevægelse i en sportsklub eller forening og ønsker en større faglighed, når du sammensætter programmer til børn.

Uddannelsen bygger på en helhedsorienteret tilgang til børn, krop, bevægelse og læring, da vi tror på, at det hele hænger sammen. Vi løser børns udfordringer gennem en kropslig indfaldsvinkel.

Anne Møller, som er lærer siger om uddannelsen:

Tak for et inspirerende og lærerigt forløb! Jeg er blevet klogere på børn, og jeg er blevet klogere på mig selv. Det har været fedt at arbejde med at få LEGEN i centrum. At opleve at legen kan foldes så meget ud og have så mange forskellige vinkler. Tænk sig, hvis man kan lege sig til et sundere liv fyldt med læring og trivsel.

Fysioterapeut Margrét Ólafsdóttir siger om forløbet:

Uddannelsen har været fantastisk. Jeg har fået en dybere forståelse for ’hele’ barnet, og jeg har mere overblik. Jeg kunne godt tænke mig at deltage igen sammen med en eller flere af mine terapeutiske og tværfaglige kolleger.

På BevægelsesMENTOR Uddannelsen lærer du..

 • At lave bevægelseslege med vision med udgangspunkt i Legemodellen™
 • At blive en skarp detektiv når det gælder om at finde årsagen til, at børn har det svært
 • At støtte børn til at finde indre ro
 • At spotte og hjælpe børn med motoriske udfordringer, koncentrationsbesvær, læringsmæssige udfordringer ved at bruge nervesystemet som lup
 • At observere og støtte sårbare børn til at stå stærkt i sig selv
 • At arbejde med børns udfordringer ud fra en ressourceorienteret kropslig tilgang
 • At forstå kroppen ud fra en helhedsorienteret indfaldsvinkel
 • At tilrettelægge forløb med leg og bevægelse til målgruppen 0-12 år

BevægelsesMENTOR Uddannelsen er også en personlig udviklingsrejse for dig. En MENTOR er netop en person, der går vejen selv. For at flytte os som mennesker er det vigtigt at vi kommer ud af vores komfortzone og er villige til at lave fejl. På uddannelsen har vi oversat fejl til LÆRING.

Når vi som BevægelsesMENTORer er villige til at gå forrest, er villige til at prøve nye ting af og lære af vores fejl, inspirerer vi både kolleger og børn til at gøre det samme.

Læs mere om de praktiske oplysninger HER

Legemodellen og Pyramiden – Det faglige og pædagogiske fundament 

BevægelsesMENTOR Uddannelsen tager udgangspunkt i Legemodellen og Pyramiden og det er også dem, vi certificerer ud fra ved uddannelsens afslutning.

De to modeller hænger sammen – pyramiden indeholder teoretisk viden og forskning indenfor de fire områder og Legemodellens fire cirkler bygger på teorien bag pyramidens 5 bjælker og er den praktisk pædagogiske metode, som vi anvender i praksis.

Uddannelsen er bygget op omkring Legemodellens fire temaer: 

 • Fysisk
 • Kognitivt
 • Psykisk
 • Socialt

Legemodellen illustrerer, hvordan en grundleg kan have læringsfokus indenfor de fire områder fysisk, psykisk, socialt og kognitivt, som tilsammen repræsenterer barnets overordnede områder for udvikling og læring. En grundleg er en leg i sin mest enkle form.

Modellen kan være med til at skærpe læringsfokus i en aktivitet og understøtter dermed en mere bevidst tilgang til at lave bevægelseslege med børn. Cirklerne i modellen overlapper hinanden, for at vise, at der ikke er tale om skarpt opdelte områder.

De seneste otte hold på BevægelsesMENTOR Uddannelsen har vist, at når vi først får identificeret, hvor ”kæden hopper af” for barnet, så kan vi meget lettere hjælpe det.

Forankring i praksis – den røde tråd på hele uddannelsen

Sådan er uddannelsen opbygget….

Uddannelsen består af 6 moduler og er opbygget ud fra pyramiden.

Hvert modul strækker sig over 2 uger. Efter modul 3 mødes vi til en 2-dages workshop i dagtimerne, hvor vi arbejder med teorien i praksis. Fokus er dag 1 med afsæt i teorien fra uddannelsens første 3 moduler, mens vi på dag 2 arbejder med hvordan Legemodellen og indholdet fra de sidste moduler i praksis bruges i hverdagen med børnene.

Derefter er der indlagt en undervisningspause på 2 uger for at give deltagerne mulighed for at arbejde med indholdet fra de første 3 moduler og omsætte det til en daglig praksis inden der bygges mere oven på. Samlet set er uddannelsen af 16 ugers varighed.

Som afslutning på uddannelsen er det muligt at blive certificeret som BevægelsesMENTOR. Det er udover det 16 uger lange forløb. Læs mere under afsnittet Certificering via linket nedenfor.

Læs mere om de praktiske oplysninger HER

 

Modul 1: Nervesystemet

 • Indre ro og læringsparathed
 • Pyramiden – forudsætninger for læring
 • Nervesystem og adfærd
 • Genveje til det rolige nervesystem
 • Konkrete lege og aktiviteter til regulering
 • Observation af urolige og stressede børn
 • Din rolle som BevægelsesMENTOR

Modul 2: Fysisk – sanser

 • Sansernes funktion og læringsparathed
 • Hvordan stimulerer vi sanser gennem leg?
 • Hvordan spotter vi, når sanserne ikke fungerer?
 • Sanseprofil og adfærd
 • Hvordan støtter og hjælper vi børn med sansemæssige udfordringer?
 • Legemodellen som metode
 • Din rolle som BevægelsesMENTOR

Modul 3: Fysisk – motorik

 • Motorik og det motoriske fundament
 • Grovmotorik og finmotorik
 • Hvordan stimulerer vi grov- og finmotorik gennem leg?
 • Observation af barnets motorik gennem leg
 • Legemodellen og observation
 • Hvordan støtter og hjælper vi børn med motoriske problemer?
 • Motoriske færdigheder i hverdagen
 • Din rolle som BevægelsesMENTOR

Modul 4: Psykisk

 • Det følelsesmæssige fundament
 • Sårbarhed og udsatte børn
 • Hvordan lærer børn at stå stærkt i sig selv?
 • Selvregulering og læringsparathed
 • Succesoplevelser gennem leg
 • Din rolle som BevægelsesMENTOR

 

Modul 5: Social

 • Leg og fællesskab
 • Leg og inklusion i praksis
 • Hvordan bruger vi legen til at inkludere alle børn?
 • Hvordan kan vi anvende legen til at skabe inkluderende fællesskaber? (Gæstelærer Pernille Knudsen PhD og adjunkt)
 • Din rolle som BevægelsesMENTOR

Modul 6: Kognitiv

 • Eksekutive funktioner og læringsparathed
 • Hvordan stimulerer vi arbejdshukommelse, opmærksomhed og problemløsning gennem leg?
 • Digitalisering og bevægelse (Gæstelærer Minea Neigaard, Lektor og speciale i medier og digital kultur)
 • Planlægning af forløb
 • Din rolle som BevægelsesMENTOR

Læs mere om tilmelding og de praktiske oplysninger HER

Det har været enormt spændende og lærerigt at deltage på forløbet. Jeg synes, at det tekniske har fungeret fantastisk – stor ROS til jer.

Annemette Møller, Selvstændig massør, yogalærer & zoneterapeut , Sønderborg

Uddannelsen har været fantastisk. Jeg har fået en dybere forståelse for ’hele’ barnet, og jeg har mere overblik. Jeg kunne godt tænke mig at deltage igen sammen med en eller flere af mine terapeutiske og tværfaglige kolleger. 

Margrét Ólafsdóttir, Fysioterapeut, Odense

Med den nye viden jeg har fået, er det blevet sjovere at planlægge bevægelsesaktiviteter med min børnegruppe. Du, Charlotte og dit team har været virkelig professionelle hele vejen igennem. Det gælder teknik, videoer og arbejdsbøger, samt hurtige til at svare på spørgsmål. Det har fungeret rigtig godt.

Ghita Cini, Lærer, Stege

Tusind tak for et meget inspirerende og veltilrettelagt forløb. Med mange gode underviseroplæg og fine brugbare arbejdsbøger.

Britta Isaksen, Lektor, Skibby

Det har været et rigtigt spændende og interessant forløb. Jeg har virkelig fået meget stof med, jeg kan bruge. Jeg er blevet klogere på, hvordan jeg kan justere på en leg, og hvordan jeg kan understøtte elevers motorik i højere grad end tidligere.

Brian Rasmussen, Lærer, Horsens

Det er en super fantastisk uddannelse, og så vigtigt ét område at prioritere i folkeskolen.

Vivi Kristensen, Pædagog, Silkeborg

At være på BevægelsesMENTOR Uddannelsen har ændret mit børnesyn. Jeg har fået konkret brugbar viden og værktøjer til at møde barnet og se ind bagved i forhold til, hvad man umiddelbart kan se. Så TAK for dig Charlotte og for alt det, du deler ud af!

Astrid Maria Jørgensen, Musikpædagog, Herning

Tak for et inspirerende og lærerigt forløb! Jeg er blevet klogere på børn, og jeg er blevet klogere på mig selv. Det har været fedt at arbejde med at få LEGEN i centrum. At opleve at legen kan foldes så meget ud og have så mange forskellige vinkler. Tænk sig, hvis man kan lege sig til et sundere liv fyldt med læring og trivsel.

Anne Møller, Lærer, Ry

Jeg synes det har været et godt forløb, også selvom vi kun har mødtes online. Igennem forløbet har jeg fået øjnene op for at se dybere ind i de lege, vi laver med børnene.

Janni Holmeskov Kjær, Pædagog, København

Det har været SUPER-inspirerende at deltage i forløbet! Jeg har lært meget nyt og fået mange nye værktøjer, som kan hjælpe mig med at se det enkelte barn på en ny måde.

Charlotte Henriksen, Lærer, Haderslev

Uddannelsen burde udbredes til endnu flere, både fagpersoner men også forældre. Der er meget god grundviden, som mange kan have gavn af for at være gode voksne, der understøtter trivsel og livsmestring blandt børnene.

Sarah Hofmann, Pædagogmedhjælper, Risskov