– hvad står det for?

Bevægelse:

Vi skal lege med bevægelse på alle mulige måder.
Vi skal hoppe, løbe, danse, have pulsen op og forstå og mærke hvad der sker, når kroppens fysiske parametre som kredsløb og muskelstyrke trænes. Teorien inddrages hele tiden, mens vi arbejder med kroppen.
Vi skal også arbejde med den mere stille tilgang til bevægelse – yoga, meditation og afspænding. Min oplevelse er, at når vi blander de to tilgange, så kan vi fange børnenes interesse.
Vi skal kigge på hvad det betyder, når barnet er motorisk usikker eller idrætsusikker.
Det har en række konsekvenser indenfor de fire områder socialt, fysisk, kognitivt og psykisk, hvilket betyder at hele barnets trivsel påvirkes.

Der vil være en tværvidenskabelig tilgang til motorik, bevægelse og læring.
Vi inddrager videnskaberne på tværs og bygger bro mellem forskellige videnstraditioner ex. humaniora og naturvidenskab.
Vi tager udgangspunkt i den seneste forskning indenfor bevægelse, motorik, fysisk aktivitet, læring og hjernen og bringer denne viden ind i alt det praktiske.
Ex. Hvordan påvirker den gode oplevelse de neurale netværk i hjernen?
På uddannelsen vil der være fokus på glæden ved bevægelse;
Hvad skal der til, for at alle børn kan opleve glæde ved bevægelse?

MENTOR:

En mentor er en person, som har erfaring indenfor et felt – i vores tilfælde indenfor motorik og bevægelse. En mentor deler ud af sine erfaringer gennem konkrete eksempler og mulige arbejdsværktøjer. En mentor er også en, der går vejen selv dvs. det er ikke nok at tale om hvad der kunne være godt at gøre. Det centrale er, at bruge den viden vi har indenfor motorik og bevægelse, tilsætte denne viden erfaring og oplevelse, så det kan blive til visdom. Vi skal afprøve en masse ting og dele den erfaring, der kommer ud af det.

En bevægelsesmentor går altså vejen selv og er villig til at inddrage sig selv ved bl.a. at kigge på:

  • Hvordan oplever jeg selv glæde ved bevægelse?
  • Hvordan er mit forhold til min egen krop?

Jeg tror på, at det er vejen til at blive en god rollemodel for børnene.

Jeg brænder for at være med til at få mere krop ind i skoledagen og elsker den proces, der er i gang på Bevægelses Mentor Uddannelsen. Deltagerne får værktøjer, som du skal ud og prøve af og sammen justerer vi på værktøjerne, så de kan passe ind i en praktisk hverdag. På uddannelsen er det cool at lave ”fejl” og dele dem på vores fælles forum, for det er i disse oplevelser at guldet ligger.

Næste hold starter d. 15. marts 2016 og datoerne kan ses under fanen Vi tilbyder.