Mandag og tirsdag startede hold 2 på BevægelsesMENTOR Uddannelsen. Vi havde to skønne, inspirerende og intense dage sammen. Solen skinnede fra en skyfri himmel og vi kunne lave de fleste aktiviteter udendørs.DSC02520 Der blev arbejdet med læringsmål i bevægelse – hvordan kan bevægelse være med til at styrke hele barnets udvikling – fysisk, socialt, kognitivt og psykisk. Vi afprøvede hvordan få justeringer i legen kan betyde, at legen får et helt andet læringsmål.

Vi talte meget om, hvordan vi på alle mulige måder kan justere aktiviteter til forskellige målgrupper. Deltagerne var en blanding af lærere og pædagoger i skole og dagsinstitutioner. Det var dejligt at opleve, at vi kan skrue op og ned på aktiviteterne, så vi kan favne flere aldersgrupper.

På dag 2 havde vi en formiddag, der handlede om MENTOR delen på uddannelsen – hvad den enkelte deltager gerne ville have ud af uddannelsen og hvilke udfordringer de havde i fht at ønskerne kunne lade sig gøre. En vigtig forudsætning for at kunne skabe forankring i praksis er klare ønsker og mål. Vi udfordrede deltagerne på dette emne og flere at deltagerne fik ”lektier” for til næste gang i fht at blive endnu mere klar på, HVAD de gerne ville have ud af BevægelsesMENTOR Uddannelsen. I Motorikcenter vil vi gerne udfordre deltagerne både professionelt og personligt, da det efter vores opfattelse hænger sammen. Eks.: Har en person modstand på forandringer professionelt, så har de fleste også modstand på forandringer privat. Så det interessante bliver at finde ind til, hvad det egentlig handler om? Sårbarhed? Bange for at fejle? Først når vi er åbne for at kigge på det modstanden egentlig handler om, kan vi skabe den forandring vi ønsker.