Det at have udfordringer med motorik og sanser handler ikke kun om, at have svært ved for eksempel at gribe en bold, det kan også påvirke børns læringsparathed:
“Hvis barnet eksempelvis har svært ved at sortere i de sanseindtryk, der kommer ind i hjernen, så forstyrrer det motorikken og det bliver svært for barnet at finde roen i kroppen og sidde stille og lytte til, hvad der bliver sagt. Det kan godt se ud til, at det er motoriske problemer, men det handler måske mere om barnets regulering.”

I artiklen bliver jeg interviewet af ‘Mor-skab’ om, hvad det betyder, når børn har udfordringer med motorikken og hvad vi kan gøre som forældre. Det behøver ikke være så svært.