5ba72a31-130f-4aa8-b1dc-0ba34a618d00Vores APP er i gang
Sidste uge satte vi vores app i søen – version 1.0. Vi laver projekt i Holbæk med temaet ”Motorisk observation gennem leg”. Det er et tværfagligt projekt med pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og kommunale sundhedsansvarlige. Det er meget spændende at arbejde på tværs af faggrænser med fokus på, hvordan vi får det hele til at fungere i praksis.

Læs mere i hele artiklen her:

Bevægelse som middel til trivsel, læring og inklusion