I nærheden af 30 procent af børnene har ikke det motoriske niveau, de gerne skulle have, når de skal starte i skolen. Og vi ved, at de børn, som på dét tidspunkt har problemer med motorik og kropslige færdigheder, risikerer at være forfulgt af disse problemer gennem hele livet. Manglende kropslige færdigheder hos børn er et stigende problem. Og det har kæmpe store konsekvenser for deres deltagelse i leg og glæde ved bevægelse. Et vist niveau af kropslige færdigheder er adgangsbillet for mange aktiviteter. Hvis børn ikke får gode oplevelser med at bevæge sig er det nærliggende at vælge andre mere stillesiddende aktiviteter istedet og det har store konsekvenser for de vaner, de får grundlagt tidligt i livet og dermed for deres sundhed på sigt.
Jeg giver input til udfordringen i Kristelig Dagblads artikel “Danske børn kæmper med motorikken”.