Aktiv undervisning med iPad

6 timers workshop med velafprøvede værktøjer
iPaden får meget kritik i medierne for at børnene sidder for meget stille og bliver dovne. I workshoppen er vi optagede af at koble iPad med bevægelse, samarbejde, leg og læring.

På workshoppen får deltagerne:
–  Konkret inspiration til hvordan digitalisering og bevægelse kan forenes og integreres i den understøttende undervisning, dansk og matematik

For hvem?

For lærere og pædagoger i indskolingen og på mellemtrinnet.
Workshoppen er for dig

  • der mangler ideer til at integrere iPaden aktivt i undervisningen
  • der er frustreret over, hvordan du kobler det digitale med bevægelse
  • der ønsker at få en større bevidsthed ind i arbejdet med børn og bevægelse i hverdagen

Med en dynamisk og dialogbaseret undervisning, veksler vi mellem teori, praktik, refleksion og småopgaver. Vi er meget optagede af at koble både teori og praksis. Vi bringer teorier om børn, motorik, fysisk aktivitet, leg og læring ind i de praktiske lege.

Efter workshoppen er du i stand til at lave bevægelse med fokus på;

  • Hvordan bevægelse styrker barnet fysisk, kognitivt, psykisk og socialt
  • Hvordan vi justerer legen, så den får et andet og mere konkret læringsmål
  • Hvordan du inddrager iPad i forhold til leg, samarbejde og bevægelse i henholdsvis skole og SFO?

Du får konkrete eksempler på gemmeleg, rimelege, fangeleg, billedopgaver, skattejagt, apps med multiplayerfunktion, samt apps til dansk og matematikundervisningen

Du får efterfølgende tilsendt PowerPoint og legebeskrivelser.

Pris:

Pris pr. deltager 1.500 kr. + moms

Forplejning:

Vi serverer en lækker frokost og der vil være  morgenmad, frugt og the formiddag og kage eftermiddag.

Tid og sted:

 

Onsdag d. 31. Maj kl. 9.00-15.00 på Nørre Fælled Skole, Biskop Krags Vænge 7, 2100 København Ø.

For hvem?

For lærere og pædagoger i indskolingen og på mellemtrinnet og andre med interesse for emnet og aldersgruppen 5-10 år.

Praktisk:

Medbring tøj, der egner sig til bevægelse til både indendørs og udendørs samt sko til både ude og inde. Medbring en iPad pr. deltager.

Tilmelding:

Tilmelding sker på: info@motorikcenter.dk til min assistent Ninna.

Du bedes skrive, hvis du betaler med EAN nr:

Navn(e) og email på hver en deltager, dato for workshop, institution, adresse, EAN nr og en att person der skal stå på faktura.

Du bedes skrive, hvis du betaler privat:

Navn(e) og email på hver en deltager, dato for workshop og bruge dette: betalingslink

I BOX ”Vores succeskriterier er at deltagerne kan anvende materialerne og værktøjerne direkte i deres praksis”.
Workshoppen afholdes af: Chalotte Runge & Minea Neigaard

Hent hele forløbsbeskrivelsen her

Det er vores mål, at I går fra workshoppen med en masser gode ideer til, hvordan iPaden kan bruges til at variere undervisningen på en aktiv og legende måde. Her kan I se, hvordan iPaden bruges til en “regnestafet” i matematikundervisningen i en 3. klasse:

Undervisere

Minea Neigaard er læreruddannet og cand.pæd. i didaktik. Jeg er lektor på pædagog- uddannelsen i UC-Syd, og her underviser jeg bl.a. i ”mediekultur og mediepædagogik”.
Der er en tendens til, at iPaden udsættes for kritik i medierne ift. stillesiddende aktiviteter og dovne børn. Jeg er netop optaget af, hvordan lærere og pædagoger kan kombinere iPaden med bevægelse, leg, samarbejde og læring.

Chalotte Runge er fysioterapeut og Bach. Scient i idræt, grundlægger og ejer af Motorikcenter.dk. Jeg brænder for at være med til at forankre mere krop og bevægelse i børns og voksnes hverdag.
Mit ekspertområde er forankring af bevægelse i praksis og særligt i forhold til, hvordan vi får de kropsusikre og urolige børn inkluderede.
Jeg har grundlagt BevægelsesMENTOR Uddannelsen, hvor hold 3 startede i marts 2016.

Læs mere om dem der

Jeg har allerede ere ideer til hvordan jeg vil bruge iPaden. Både i idræt, dansk, engelsk og billedkunst.

Anne Katrine Asmussen

Dejligt med en masse konkret input, vi kan bruge med det samme. Vi har fået gode input og ideer til vores bevægelseshold

Mette Gill

Det har givet mig et nyt syn på de digitale remedier og hvordan jeg arbejder med dem i praksis

Mette Sevel Johnsen

Jeg går hjem med ideer, jeg straks kan anvende

Lilian Sørensen

Super relevant. Jeg er helt fuld af gode ideer og input. Alt var godt

Steen Dorumlu

Det har været mega sjovt!

Sune Petersen

Jeg har allerede flere ideer til, hvordan jeg vil bruge iPaden . Både i idræt, dansk, engelsk og billedkunst.

I er dygtige og dejlige formidlere I to

Britt Voss Bolding