Kroppen ind i skolen

Intensiv 3 timers workshop med velafprøvede værktøjer.

Denne workshop er designet til skoler, der ønsker at give deres pædagoger og lærere nogle helt konkrete værktøjer til, hvordan krop og bevægelse bliver integreret i hverdagen. Mere krop og bevægelse giver bedre trivsel og læring.

Vores oplevelse er, at mange skoler gerne VIL implementere mere krop og bevægelse i skolens hverdag, men de ved ikke HVORDAN de skal gribe det an.
Krop og bevægelse er nogle brede begreber. For én person kan det betyde træning med høj puls og for en anden handler det om yoga. Det kan give udfordringer, når vi skal forankre bevægelse i en skolekontekst. Her er det afgørende, at vi har et fælles sprog omkring hvad bevægelse er og hvilket MÅL der er med det vi laver. Og der er både plads til høj puls og yoga.

Workshoppen er for skoler der gerne vil implementere mere krop og bevægelse i hverdagen, men som er i tvivl om hvordan de gør i praksis?

  • Ønsker du børn, der er gladere, roligere og mere motiverede?
  • Kunne du tænke dig at alle lærere og pædagoger på skolen får et fælles sprog omkring hvordan vi integrerer krop og bevægelse i skolens hverdag?
  • Har du lyst til at give pædagoger og lærere konkrete værktøjer, der støtter børns evne til at koncentrere sig?

De seneste års forskning har vist tydelige resultater på, HVAD bevægelse kan i forhold til trivsel og læring hos børn. Vi omsætter denne viden til brugbare værktøjer i praksis. Workshoppen er et ”sammenkog” af 10 års erfaring med, hvordan vi forankrer mere krop og bevægelse i skolens hverdag. Vi kender barriererne og ved hvordan vi hjælper din skole i mål. Vi har hjulpet mange skoler med at komme i mål med deres ønske om, at krop og bevægelse er en fast forankret del af hverdagen.

På workshoppen får deltagerne:

  • Konkret inspiration til, hvorfor og særligt HVORDAN vi implementerer og forankrer bevægelse i skolens hverdag.
  • Et fælles sprog om, hvordan vi bruger bevægelse både i den understøttende undervisning og i den faglige undervisning
  • Værktøjer til at håndtere de udfordringer, der står i vejen for at forankringen finder sted i hverdagen.
  • Beskrivelser af legene

Med en dynamisk og dialogbaseret undervisning, veksler vi mellem teori, praktik, refleksion og småopgaver.
Vi er meget optagede af, at koble både teori og praksis. Vi bringer teorier om børn, motorik, fysisk aktivitet, leg og læring, ind i de praktiske lege. Vi støtter implementeringen, når vi tager udgangspunkt i de enkelte deltageres helt konkrete udfordringer.

For hvem?
For lærere i indskolingen, mellemskolen og udskolingen. Vi kan undervise en gruppe ad gangen eller kombinere grupperne.

Pris:
Afhænger af deltagerantal

Deltagerantal:
Antal deltagere pr. workshop max. 80 deltagere

Sted:
Workshoppen afholder vi på Jeres skole, og vi medbringer alle rekvisitter.
Vi skal bruge:
Et lokale med adgang til en projektor, og god plads til deltagerene.
Et udendørs areal (skolegård/sportsplads)
Et indendørs område (gymnastiksal eller hal) i tilfælde af regnvejr.

Workshoppen er aktuel for alle, der arbejder med børn i folkeskolen

”Vores succeskriterie er at deltagerne skal kunne gå hjem, og dagen efter og bruge det de har lært.”

Få workshoppen til din skole NU:
Kontakt os på info@motorikcenter.dk så ringer vi dig op for nærmere aftale.

Legemodellen

Legemodellen er den grundlæggende metode i alt, hvad vi laver i Motorikcenter. Legemodellen illustrerer hvordan en grundleg kan have læringsfokus indenfor de fire områder fysisk, kognitivt, psykisk og socialt, som tilsammen repræsenterer barnets overordnede områder for udvikling og læring. En grundleg er en leg i sin mest enkle form. Modellen er med til at skærpe læringsfokus i en aktivitet, så deltagerne sikrer sig at de kommer hele vejen rundt om børnenes udvikling, når de har kroppen med i skoledagen.

Hent beskrivelse af hele modellen her

Super inspirerende og gavnligt kursus. Rigtig fin vekselvirkning mellem teori og praksis. Jeg kan bruge det hele i min undervisning. Ville bare ønske, at alle mine kolleger havde været med.

Aska Ono, Utterslev Skole, København

Jeg har virkelig fået øjnene op for, at lidt bevægelse kan gøre meget OG det er slet ikke så svært!

Tina, Grøndalsvænget Skole, København NV

Kurset har sat spot på de centrale indsatsområder, som der skal satses på fremover for at kunne løfte området omkring bevægelse i folkeskolen

Thomas Merrild, Nørre Fælled Skole, Østerbro

Jeg går fra kurset med nye indspark og betragtninger til min undervisning. Det sker ikke så tit – Mange tak ☺

Lars B. Hansen, Frederiksgård Skole