BevægelsesMENTOR Certificering FOR INSTITUTIONER

 • Leg med motorikken for de 0-6 årige børn

Leg med motorikken er et kursusforløb for pædagoger, dagplejere og medhjælpere, der arbejder med børn i alderen 0-6 år.
Dette forløb er designet til at give voksne inspiration til, hvordan de styrker alle barnets fire udviklingsområder – fysisk, kognitivt, psykisk og socialt gennem bevægelse. Der er et særligt stort fokus på at styrke barnets bevægelsessanser, de grundlæggende motoriske færdigheder og glæden ved bevægelse gennem sjove lege. Desuden lægger vi stor vægt på, hvordan vi anvender legen til at skabe inklusion af børn med motoriske problemer, sensitive børn, urolige børn og generelt bare børn, der er tilbageholdende overfor bevægelse.

HVORFOR skal vi lege med motorikken?

Mellem 15 og 20% af alle børn, der starter i skole har motoriske problemer i en sådan grad at det påvirker deres trivsel, læring og sociale relationer.

Børn oplever verden gennem deres krop og sanser. I alderen 0-6 år har børn de optimale muligheder for at skabe et godt bevægelsesfundament, som er basis for at barnet kan få gode oplevelser gennem leg og bevægelse. Daginstitutionen er et oplagt sted at have fokus på at skabe de bedste muligheder for barnets udvikling. Der er et hav af muligheder for at tænke kroppen ind i institutionens dagligdag lige fra spisesituationen til den mere organiserede leg.

LEG MED MOTORIKKEN ER TIL KOMMUNER

 • der søger efter et kompetenceløft til personalet indenfor krop og bevægelse
 • der længes efter, at institutionerne har et fælles sprog, når det gælder trivsel og læring
 • der er trætte af, at sende enkelte personer afsted på kursus da det giver udfordringer med forankringen i praksis

Motorikcenter har arbejdet med at forankre mere bevægelse i børns hverdag de seneste 10 år både i daginstitutioner og skoler. Vi er optagede af, at skabe forankring i praksis og vi kender barriererne. Vi er specialiserede i, hvordan vi støtter den enkelte institution i forandringsprocessen. Vi har hjulpet mange institutioner med at komme i mål med deres ønske om, at krop og bevægelse er en fast forankret del af hverdagen.
Kursusforløbet er for institutioner, der ønsker mere kropslig forankret læring, men endnu ikke ved HVORDAN de skal gøre i praksis.

På forløbet får deltagerne:

Workshop I:

 • Konkret inspiration til, hvorfor og særligt HVORDAN vi implementerer og forankrer bevægelse i institutionens hverdag på en måde der er sjov for både børn og voksne.
 • Et fælles sprog om, hvordan vi får kroppen mere med både i den organiserede leg og i dagligdags aktiviteter.

Workshop II:

 • Forståelse for hvordan vi inkluderer børn med forskellige udfordringer gennem leg
 • Konkrete værktøjer og ideer til hvordan vi støtter udfordrede børn til at stå stærkt i sig selv.

Workshop III:

 • Cases fra praksis, hvor al teorien bringes i spil.
 • Værktøjer til at håndtere de udfordringer, der står i vejen for at forankringen finder sted i hverdagen.

 • Adgang til et forum ”Leg med motorikken” hvor deltagerne kan:
  • Se videoer af teorien før undervisningen
  • Downloade legebeskrivelser

Med en dynamisk og dialogbaseret undervisning, veksler vi mellem teori, praktik, refleksion og småopgaver.

Vi er meget optagede af, at koble både teori og praksis. Vi bringer teorier om børn, motorik, fysisk aktivitet, leg og læring, ind i de praktiske lege. Vi støtter implementeringen, når vi tager udgangspunkt i de enkelte deltageres helt konkrete udfordringer.

For hvem?
For pædagoger, ledere og medhjælpere i daginstitutioner samt dagplejere,

Deltagerantal:
Antal deltagere pr. workshop max. 40 deltagere

Sted:
Workshoppen afholder vi et sted I finder i kommunen, og vi medbringer alle rekvisitter.

Vi skal bruge:

 • Et lokale med adgang til en projektor, og god plads til deltagerene.
 • Et udendørs areal (legeplads/græsplæne)
 • Et indendørs område (gymnastiksal eller hal) i tilfælde af vinter eller regnvejr.
 • Workshoppen er aktuel for alle, der arbejder med børn i alderen 0-6 år.

Få workshoppen til jeres intitutioner NU:
Kontakt os på info@motorikcenter.dk så ringer vi dig op for nærmere aftale.

Nedenfor kan du se en oversigt over et forløb med 160 medarbejdere, der er delt i 4 hold med 40 deltagere på hvert hold – hold 1 -4 (H1-4) En workshop varer tre timer og vil typisk ligge i tidsrummet 9-12 og 13-16. En måned før workshoppen modtager deltagerne et par videoer med den teori, der ligger til grund for den praksis, der foregår på workhoppen.

BevægelsesMENTOR Certificeringen

De enkelte workshops i BevægelsesMENTOR Certificeringen tages fortløbende. Som institution bliver man certificeret efter hver workshop. I kan vælge at tage den første workshop og blive re-certificeret på dette niveau med en 3 timers workshop et år efter. I kan også vælge at bygge workshop 2 og 3 på indenfor dette år. I bliver re-certificeret på det niveau, som passer til den workshop institutionen har taget. Certificeringen varer et år.

En re-certificering varer 3 timer og ønsker man at bygge ovenpå med en ny workshop varer det 3 timer. Det højeste niveau institutionerne kan blive certificeret på er, når 50% af institutionen har workshop I + II + III + 2 uddannede BevægelsesMENTORer pr. 20 medarbejdere. BevægelsesMENTOR Uddannelsen er en fordybelse i barnets udvikling fysisk, kognitivt, psykisk og socialt.

Workshop I: Hvordan implementerer og forankrer vi mere bevægelse i institutionens hverdag?

f1

Introduktion til Legemodellen:

 • Hvordan styrker vi barnet fysisk, kognitivt, psykisk og socialt gennem bevægelse? med særlig fokus på det motoriske.
 • Hvordan justerer vi legen, så den får forskellige fokus?
 • Bevægelse i dagligdagen 1

Workshop II: Hvordan skaber vi inklusion gennem bevægelse?

f2

Opsamling på cases:

 • Hvordan anvender vi legen til at skabe inkluderende legefællesskaber? Herunder viden om motorisk usikre børn, de særligt sensitive børn og de urolige børn.
 • Bevægelse i dagligdagen 2

Workkshop 3: Cases fra praksis

f3

Opsamling på cases:

 • Eksempler fra praksis. Al teorien sættes i spil i de forskellige cases
 • Plan for forankring
 • Bevægelse i dagligdagen 3

Hent hele forløbsbeskrivelsen her til download