• Arbejder du med børn i alderen 0-10 år?
 • Oplever du børn, der har svært ved at være med i legen?
 • Har du børn, der har svært ved at huske det, de lærer?
 • Er du træt af uro i børnegruppen?  Eller kender du sensitive børn, der let bliver overvældede?
 • Er du udfordret, når dine børn ikke holder rigtigt på blyanten?
 • Mangler du inspiration til, hvordan du kan bruge legen til at komme nogle af udfordringerne til livs og skabe bedre trivsel og læring?

Så kan det være, at BevægelsesMENTOR Uddannelsen er noget for dig?
Hent beskrivelsen i en PDF lige til at printe.

Vi skal lege med bevægelse på alle mulige måder.
Vi skal hoppe, løbe, danse, have pulsen op og være stille, trække vejret og mærke hvad der sker, når vi bruger kroppen på forskellige måder. Vi kobler teori og praksis og deler inspiration, der er lige til at gå hjem og bruge i egen praksis.

For hvem?

BevægelsesMENTOR Uddannelsen er for dig, der har lyst til at fordybe dig i hvordan vi integrerer en bredere form for kropslighed i hverdagen, både i din egen hverdag og i børnenes hverdag og som er nysgerrig på, hvordan vi bruger krop og bevægelse til at støtte børn, der har udfordringer både kropsligt, læringsmæssigt, følelsesmæssigt og socialt.

Uddannelsen bygger på en helhedsorienteret tilgang til børn, krop og bevægelse da vi tror på, at det hele hænger sammen. Vi løser børns udfordringer gennem en kropslig indfaldsvinkel.

 

Hvorfor BevægelsesMENTOR Uddannelsen?

Dagligt i medierne kan vi læse om, at børn ikke bevæger sig nok og at de er stressede. Begge dele er noget, der påvirker børnenes trivsel og dermed også deres læring. Når børn er stressede, lukker vigtige områder i hjernen for læring. Hvis motorikken eksempelvis halter, kan det være svært at være med i legen.

Gennem visionær leg kan vi komme bag rigtig mange af udfordringerne. Leg kan booste for eksempel god motorik, gode læsefærdigheder, glæde, trivsel og social inklusion. Det kræver bare, at vi kender til de bagvedliggende forudsætninger for de forskellige ting, vi ønsker at booste.

Mange institutioner og skoler har fået et større fokus på at integrere mere bevægelse i hverdagen. Det halter dog en del med forankringen og fagligheden bag aktiviteterne – hvad er tanken bag legen? Hvad skal vi lære fremfor hvad skal vi lave.

 

Barrierer for bevægelse?

De seneste 10 år har jeg altid spurgt deltagerne på min uddannelse og mine workshops hvad deres største udfordringer er i forhold til at implementere mere leg og bevægelse i hverdagen?

Her er hvad deltagerne svarer i prioriteret rækkefølge:

SVAR #1 De fysiske rammer

SVAR #2 Tid

SVAR #3 Manglende ideer til hvordan

Min erfaring er, at den største barriere faktisk handler om vores mindsæt. Det, at vi skal til at gøre ting på en ny måde, se muligheder, hvor vi før har set begrænsninger. MENTOR-delen af uddannelsen hjælper den enkelte deltager i at blive bevidst om, hvad der står i vejen for ham/hende. De seneste tre hold på BevægelsesMENTOR Uddannelsen har vist, at når vi først får identificeret, hvor ”kæden hopper af” og hvilke sten, der ligger i vejen for os, så kommer vi lettere i mål med vores ønsker.

En BevægelsesMENTOR er en, der går vejen selv og inspirerer andre 

LEGEMODELLEN

Uddannelsen er bygget op omkring LEGEMODELLENS fire temaer:

 • Fysisk
 • Kognitivt
 • Psykisk
 • Socialt

Vi bygger på den seneste nye forskning indenfor de fire områder og arbejder fra dag 1 med, hvordan vi kan forankre denne viden i hverdagen med børnene. Der vil være casearbejde i egen praksis mellem hvert modul.

Forankring i praksis – den røde tråd på hele uddannelsen

Hvem er du?

BevægelsesMENTOR Uddannelsen er til dig der gerne vil have en større viden om og forståelse for, hvordan du støtter børn i alderen 0 -10 år i at få kroppen mere med i hverdagen.

Du er lærer, pædagog i enten skole, børnehave eller vuggestue, du arbejder med bevægelse i en sportsklub eller forening, du er konsulent i en kommune, du er fysio- eller ergoterapeut, der arbejder med børn i 0 -10 års alderen, du designer eller konstruerer legepladser eller legetøj til børn eller måske er du forælder og har selv børn i den alder? Eller måske en helt anden kategori.

BevægelsesMENTOR Uddannelsen gør dig i stand til:

 • At lave bevægelseslege med vision
 • At spotte og hjælpe børn med motoriske udfordringer, opmærksomhedsudfordringer, læringsmæssige udfordringer udfra en kropslig indfaldsvinkel
 • At arbejde med børns udfordringer udfra en ressourceorienteret tilgang
 • At forstå kroppen udfra en helhedsorienteret indfaldsvinkel
 • At tilrettelægge forløb med leg og bevægelse til målgruppen 0-10 år

BevægelsesMENTOR Uddannelsen er også en personlig udviklingsrejse for dig. En MENTOR er netop en person, der går vejen selv. For at flytte os som mennesker er det vigtigt at vi er villige til at lave fejl. På Uddannelsen har vi oversat fejl til LÆRING.

Når vi som BevægelsesMENTORER er villige til at gå forrest,  er villige til at prøve nye ting af og lære af vores fejl, inspirerer vi andre til at gøre det samme.

Uddannelsen moduler og indhold

 Praktiske oplysninger: Uddannelsen foregår på Nørre Fælled Skole, Biskop Krags Vænge 7, 2100 København Ø.

 Modul I og II

LEGEMODELLEN som metode

– Mere leg, større glæde og bedre trivsel

I modul I og II anvender vi LEGEMODELLEN som metode for at højne fagligheden, når vi laver bevægelse med børn. Vi dykker vi ned i hvordan vi kan bruge bevægelse til at skabe bedre inklusion og hvordan vi kan integrere mere bevægelse i den almindelige hverdag med børnene. Det handler om bevægelse i bred forstand.

Modulerne er bygget op omkring LEGEMODELLEN niveau I som handler om, hvordan vi kan styrke børnene fysisk, kognitivt, psykisk og socialt. Vi arbejder med krop og bevægelse i bred forstand hvor bevægelse kan meget mere, end kun at styrke eleverne fysisk.

 

Modul I: Legemodellen teori og praksis

Torsdag d. 25. januar kl. 9.00 – 16.00

 • Hvordan bruger vi legen til at styrke hele barnets udvikling med udgangspunkt i LEGEMODELLEN – fysisk, kognitivt, psykisk og socialt?
 • LEGEMODELLEN med fokus på læringsmål
 • Hvordan kan vi anvende leg med vision til forskellige målgrupper?

Modul II: Inklusion gennem leg og bevægelse

Torsdag d. 22. februar kl. 9.00- 16.00

 • Pædagogisk bagdør – hvordan får alle børn en god bevægelsesoplevelse?
 • Hvilke parametre kan vi skrue på, for at tilpasse legen til børn med forskellige forudsætninger?
 • Legeskema med didaktiske overvejelser
 • Bevægelsesforløb planlægning, struktur og indhold

Modul III og IV: Hvordan observerer og støtter vi børn med forskellige udfordringer gennem leg?

I modul III iagttager og observerer vi børn gennem lege og aktiviteter. Vi har først og fremmest fokus på at kigge efter barnets ressourcer og herefter på udfordringerne. Modulet er bygget op omkring LEGEMODELLENs niveau II, hvor vi observerer barnet indenfor de fire områder fysisk, kognitivt, psykisk og socialt med særlig fokus på det motoriske.  Alle børn har brug for at blive SET i deres største lys, for at kunne udvikle sig bedst muligt. Vi dykker ned i de enkelte cirkler og bliver skarpe på, hvordan vi kan få et helhedsorienteret billede af det enkelte barn.  Når vi både kender barnets ressourcer og udfordringer, kan vi bedre støtte dem i at udvikle sig fuldt ud.

I modul IV støtter og hjælper vi børn med udfordringer gennem lege og aktiviteter og har fokus på, hvordan vi implementerer observation og støtte af barnet i hverdagen. Det kan være børn, der har motoriske problemer, børn der er urolige, sensitive børn, børn med opmærksomhedsforstyrrelser eller børn, der har svært ved at huske det, de lærer. Vi løser udfordringerne udfra en kropslig indfaldsvinkel og støtter på den måde børnene i at stå stærkt i sig selv. Vi introducerer en række konkrete værktøjer og aktiviteter indenfor hvert område i LEGEMODELLEN, som er lige til at anvende i hverdagen.

Modul III: Hvordan observerer vi det enkelte barn gennem leg?

Tirsdag d. 20. marts kl. 9.00 – 16.00

 • Opsamling cases
 • LEGEMODELLEN – hvordan observerer vi det enkelte barn gennem leg?
 • Hvordan iagttager og observerer vi børn med fokus på ressourcer fremfor fejlfinding?
 • Opgørelse af barnets ressourcer og udfordringer

Modul IV: Hvordan støtter vi det enkelte barns udvikling gennem leg?

Onsdag d. 18. april kl. 9.00 – 16.00

 • LEGEMODELLEN – hvordan støtter vi børn med udfordringer fysisk, kognitivt, psykisk og socialt gennem leg og bevægelse?
 • Konkrete lege og aktiviteter der er enkle at implementere i hverdagen
 • Opbygning af forløb for grupper af børn og individuelt
 • Konkrete ideer og værktøjer til, hvordan vi kan få det hele til at fungere i en travl hverdag?

 

Modul V og VI: Casearbejde, rollen som BevægelsesMENTOR og certificering

I modul V arbejder vi med at få al viden fra de forrige moduler i spil gennem konkrete cases med børn fra hverdagen. Vi kobler LEGEMODELLENs forskellige niveauer til cases og har fokus på at lave en konkret forankringsplan, der passer til netop din hverdag med børnene.

I modul VI har vi fokus på rollen som BevægelsesMENTOR i hverdagen. Vi dykker ned i hvordan vi kan inspirere kolleger og vidensdele i hverdagen. Vi stiller skarpt på, hvordan vi får forankret en bevægelseskultur i hverdagen, og hvordan vi som BevægelsesMENTORer kan facilitere denne proces. Vi afslutter modulet med et certificeringsbevis til hver enkelt deltager.

 

Modul V: Cases og forankring i praksis

Torsdag d. 17. maj kl. 9.00 – 16.00

 • Casearbejde
 • Vi kobler LEGEMODELLENS niveauer til cases
 • Konkret forankringsplan

 Modul VI: Rollen som BevægelsesMENTOR og certificering

Onsdag d. 6. juni kl. 9.00 – 16.00

 • Vores rolle som BevægelsesMENTOR
 • Værktøjer som MENTOR
 • Konkret forankringsplan
 • Certificering

Der tages forbehold for ændringer og justeringer i programmet undervejs i forhold til gruppens behov.

Tilmelding

Skriv til Chalotte Runge her
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Pris:

Uddannelsen koster 24.000 kr. + moms

Det er muligt at betale beløbet i 6 rater mod et mindre gebyr.

 Prisen inkluderer:

 • Undervisning
 • Online teoriundervisning mellem modulerne
 • Lukket Facebookgruppe med mulighed for daglig sparring
 • Undervisningsmateriale
 • BevægelsesMENTOR mappe

Tilmelding:

Tilmelding til uddannelsen sker ved at sende en mail til info@motorikcenter.dk.

Har du spørgsmål eller ønsker du en afklarende samtale med Chalotte, kan du skrive en mail på info@motorikcenter.dk, så aftaler vi et tidspunkt.

Hent beskrivelsen i en PDF lige til at printe.

MENTOR-forløb for BevægelsesMENTORer:

Vi har erfaret at forankring i praksis tager tid. Derfor tilbyder vi et BevægelsesMENTOR netværk forløb efter endt uddannelse, hvor det handler om at få uddannelsen i spil i den enkeltes hverdag.

Opstart i august 2018. Forløbet består af 4 live dage i på et år fra 9.00 – 15.00. 2 live dage i efteråret 2018 og 2 live dage i foråret 2019.

 

 

Hvad siger andre om BevægelsesMENTOR Uddannelsen?

Hvad siger andre om BevægelsesMENTOR Uddannelsen?

 

Hvad siger andre om BevægelsesMENTOR Uddannelsen?

 

Hvad siger andre om BevægelsesMENTOR Uddannelsen?

Hvad siger andre om BevægelsesMENTOR Uddannelsen?

Kort video om BevægelsesMENTOR Uddannelsen

Undervisningen har været varierende med masser af gode inputs til hvordan forskellige former for bevægelse kan inddrages i skolen – lige fra det aktive til det mere meditative. Dette kursus er det bedste jeg har været med til – tænk i mit 25 års lange arbejdsliv
– Jubelvejrmøller fra

Anne Katrine Asmussen, Tagensbo Skole, København NV

Jeg har fået en meget større teoretisk og praktisk viden om børns motorik og om hvordan jeg bruger det helt ind i klasselokalet. Det har været super godt at afprøve aktiviteter på egen krop, for derefter at analysere dem med den teoretiske viden. Jeg vil klart anbefale uddannelsen til andre

Helga Vinter, Baunehøjskolen, Roskilde

Det har været et fantastisk forløb, hvor praksis og teori har gået hånd i hånd fra dag 1.

Tina Nielsen, Langebjerg Skolen, Humlebæk

Chalotte som underviser er superinspirerende. Man lever sig så meget ind i det, fordi hun selv brænder så meget igennem. Chalottes måde at forklare og fortælle på, det gør at jeg efter sådan en dag, har jeg følelsen af at fortsætte i timevis,, fordi det går så hurtigt og er så inspirerende. Man føler helt ”waow”. Hun brænder virkelig igennem!

Tina Thiel Beck, Landskabsarkitekt, ttplus.dk