• Arbejder du med børn i alderen 0-10 år?
 • Oplever du børn, der har svært ved at være med i legen?
 • Har du børn, der har svært ved at huske det, de lærer?
 • Er du træt af uro i børnegruppen?  Eller kender du sensitive børn, der let bliver overvældede?
 • Er du udfordret, når dine børn ikke holder rigtigt på blyanten?
 • Mangler du inspiration til, hvordan du kan bruge legen til at komme nogle af udfordringerne til livs og skabe bedre trivsel og læring?

Så kan det være, at BevægelsesMENTOR Uddannelsen er noget for dig?

Print en kort beskrivelse af uddannelsen på PDF

Har du spørgsmål til uddannelsen – book dit opkald HER.

Kroppen er mere end en løftestang for vores hoved

I videoen “Mere krop – bedre læring” fortæller jeg om, hvorfor det er så vigtigt at tænke kroppen ind, når børn skal lære. Kroppen har nemlig stor indflydelse på, hvordan hjernen fungerer.

 

For hvem?

BevægelsesMENTOR Uddannelsen er for dig, der har lyst til at fordybe dig i hvordan vi integrerer en bredere form for kropslighed i hverdagen, både i din egen hverdag og i børnenes hverdag og som er nysgerrig på, hvordan vi bruger krop og bevægelse til at støtte børn, der har udfordringer både kropsligt, læringsmæssigt, følelsesmæssigt og socialt.

Uddannelsen bygger på en helhedsorienteret tilgang til børn, krop og bevægelse da vi tror på, at det hele hænger sammen. Vi løser børns udfordringer gennem en kropslig indfaldsvinkel.

Er du i tvivl om hvorvidt uddannelsen er noget for dig, vil vi rigtig gerne fortælle dig noget mere.

Book et opkald når det passer dig HER.

Hvorfor BevægelsesMENTOR Uddannelsen?

Dagligt i medierne kan vi læse om, at børn ikke bevæger sig nok og at de er stressede. Begge dele er noget, der påvirker børnenes trivsel og dermed også deres læring. Når børn er stressede, lukker vigtige områder i hjernen for læring. Hvis motorikken eksempelvis halter, kan det være svært at være med i legen.

Gennem visionær leg kan vi komme bag rigtig mange af udfordringerne. Leg kan booste for eksempel god motorik, gode læsefærdigheder, glæde, trivsel og social inklusion. Det kræver bare, at vi kender til de bagvedliggende forudsætninger for de forskellige ting, vi ønsker at booste.

Mange institutioner og skoler har fået et større fokus på at integrere mere bevægelse i hverdagen. Det halter dog en del med forankringen og fagligheden bag aktiviteterne – hvad er tanken bag legen? Hvad skal vi lære fremfor hvad skal vi lave.

 

Barrierer for bevægelse?

De seneste 10 år har jeg altid spurgt deltagerne på min uddannelse og mine workshops hvad deres største udfordringer er i forhold til at implementere mere leg og bevægelse i hverdagen?

Her er hvad deltagerne svarer i prioriteret rækkefølge:

SVAR #1 De fysiske rammer

SVAR #2 Tid

SVAR #3 Manglende ideer til hvordan

Min erfaring er, at den største barriere faktisk handler om vores mindsæt. Det, at vi skal til at gøre ting på en ny måde, se muligheder, hvor vi før har set begrænsninger. MENTOR-delen af uddannelsen hjælper den enkelte deltager i at blive bevidst om, hvad der står i vejen for ham/hende. De seneste tre hold på BevægelsesMENTOR Uddannelsen har vist, at når vi først får identificeret, hvor ”kæden hopper af” og hvilke sten, der ligger i vejen for os, så kommer vi lettere i mål med vores ønsker.

En BevægelsesMENTOR er en, der går vejen selv og inspirerer andre 

 

LEGEMODELLEN

Uddannelsen er bygget op omkring LEGEMODELLENS fire temaer:

 • Fysisk
 • Kognitivt
 • Psykisk
 • Socialt

Vi bygger på den seneste nye forskning indenfor de fire områder og arbejder fra dag 1 med, hvordan vi kan forankre denne viden i hverdagen med børnene. Der vil være casearbejde i egen praksis mellem hvert modul.

Forankring i praksis – den røde tråd på hele uddannelsen

Hent beskrivelse af uddannelsen her (PDF).

Hvem er du?

BevægelsesMENTOR Uddannelsen er til dig der gerne vil have en større viden om og forståelse for, hvordan du støtter børn i alderen 0 -10 år i at få kroppen mere med i hverdagen.

Du er lærer, pædagog i enten skole, børnehave eller vuggestue, du arbejder med bevægelse i en sportsklub eller forening, du er konsulent i en kommune, du er fysio- eller ergoterapeut, der arbejder med børn i 0 -10 års alderen, du designer eller konstruerer legepladser eller legetøj til børn eller måske er du forælder og har selv børn i den alder? Eller måske en helt anden kategori.

Vi vil rigtig gerne fortælle dig mere om uddannelsen. Book et opkald når det passer dig HER.

BevægelsesMENTOR Uddannelsen gør dig i stand til:

 • At lave bevægelseslege med vision
 • At spotte og hjælpe børn med motoriske udfordringer, opmærksomhedsudfordringer, læringsmæssige udfordringer udfra en kropslig indfaldsvinkel
 • At arbejde med børns udfordringer udfra en ressourceorienteret tilgang
 • At forstå kroppen udfra en helhedsorienteret indfaldsvinkel
 • At tilrettelægge forløb med leg og bevægelse til målgruppen 0-10 år

BevægelsesMENTOR Uddannelsen er også en personlig udviklingsrejse for dig. En MENTOR er netop en person, der går vejen selv. For at flytte os som mennesker er det vigtigt at vi er villige til at lave fejl. På Uddannelsen har vi oversat fejl til LÆRING.

Når vi som BevægelsesMENTORER er villige til at gå forrest,  er villige til at prøve nye ting af og lære af vores fejl, inspirerer vi andre til at gøre det samme.

Uddannelsen moduler og indhold

 Praktiske oplysninger: Som noget nyt foregår hele uddannelsen på Bosei Idrætshøjskole, Evensølundvej 5, 4720 Præstø. Højskolen ligger et super smukt sted ved Præstø bugt og kombinerer på fineste vis både den indre og den ydre krop gennem deres speciale i Japansk kampkunst. Læs mere om stedet her:  Bosei Idrætshøjskole

 Modul I og II

På Bosei Idrætshøjskole torsdag d. 22. august kl. 9.00 til fredag d. 23. august kl. 15.30.

Legemodellen som metode

– Mere leg, større glæde og bedre trivsel

I modul I og II anvender vi Legemodellen som metode for at højne fagligheden, når vi laver bevægelse med børn. Vi dykker vi ned i hvordan vi kan bruge bevægelse til at skabe bedre inklusion og hvordan vi kan integrere mere bevægelse i den almindelige hverdag med børnene. Det handler om bevægelse i bred forstand.

Modulerne er bygget op omkring Legemodellen niveau I som handler om, hvordan vi kan styrke børnene fysisk, kognitivt, psykisk og socialt. Vi arbejder med krop og bevægelse i bred forstand hvor bevægelse kan meget mere, end kun at styrke eleverne fysisk.

 

Modul I: Legemodellen teori og praksis

Torsdag d. 22. august

 • Hvordan bruger vi legen til at styrke hele barnets udvikling med udgangspunkt i Legemodellen – fysisk, kognitivt, psykisk og socialt?
 • Legemodellen med fokus på læringsmål
 • Hvordan kan vi anvende leg med vision til forskellige målgrupper?

Modul II: Inklusion gennem leg og bevægelse

Fredag d. 23. august

 • Pædagogisk bagdør – hvordan får alle børn en god bevægelsesoplevelse?
 • Hvilke parametre kan vi skrue på, for at tilpasse legen til børn med forskellige forudsætninger?
 • Legeskema med didaktiske overvejelser
 • Bevægelsesforløb planlægning, struktur og indhold

Modul III og IV: Hvordan observerer og støtter vi børn med forskellige udfordringer gennem leg?

På Bosei Idrætshøjskole torsdag d. 19. september kl. 9.00 til fredag d. 20.september kl. 15.30.

På modul III iagttager og observerer vi børn gennem lege og aktiviteter. Vi har først og fremmest fokus på at kigge efter barnets ressourcer og herefter på udfordringerne. Modulet er bygget op omkring Legemodellens niveau II, hvor vi observerer barnet indenfor de fire områder fysisk, kognitivt, psykisk og socialt med særlig fokus på det motoriske.  Alle børn har brug for at blive SET i deres største lys, for at kunne udvikle sig bedst muligt. Vi dykker ned i de enkelte cirkler og bliver skarpe på, hvordan vi kan få et helhedsorienteret billede af det enkelte barn.  Når vi både kender barnets ressourcer og udfordringer, kan vi bedre støtte dem i at udvikle sig fuldt ud.

I modul IV støtter og hjælper vi børn med udfordringer gennem lege og aktiviteter og har fokus på, hvordan vi implementerer observation og støtte af barnet i hverdagen. Det kan være børn, der har motoriske problemer, børn der er urolige, sensitive børn, børn med opmærksomhedsforstyrrelser eller børn, der har svært ved at huske det, de lærer. Vi løser udfordringerne udfra en kropslig indfaldsvinkel og støtter på den måde børnene i at stå stærkt i sig selv. Vi introducerer en række konkrete værktøjer og aktiviteter indenfor hvert område i Legemodellen, som er lige til at anvende i hverdagen.

Modul III: Hvordan observerer vi det enkelte barn gennem leg?

Torsdag d. 19. september 

 • Opsamling cases
 • Legemodellen – hvordan observerer vi det enkelte barn gennem leg?
 • Hvordan iagttager og observerer vi børn med fokus på ressourcer fremfor fejlfinding?
 • Opgørelse af barnets ressourcer og udfordringer

Modul IV: Hvordan støtter vi det enkelte barns udvikling gennem leg?

Fredag d. 20. september 

 • Legemodellen – hvordan støtter vi børn med udfordringer fysisk, kognitivt, psykisk og socialt gennem leg og bevægelse?
 • Konkrete lege og aktiviteter der er enkle at implementere i hverdagen
 • Opbygning af forløb for grupper af børn og individuelt
 • Konkrete ideer og værktøjer til, hvordan vi kan få det hele til at fungere i en travl hverdag?

 

Modul V og VI: Casearbejde og rollen som BevægelsesMENTOR 

På Bosei Idrætshøjskole torsdag d. 31. oktober kl. 9.00 til fredag d. 1. november kl. 15.30.

I modul V arbejder vi med at få al viden fra de forrige moduler i spil gennem konkrete cases med børn fra hverdagen. Vi kobler LEGEMODELLENs forskellige niveauer til cases og har fokus på at lave en konkret forankringsplan, der passer til netop din hverdag med børnene.

I modul VI har vi fokus på rollen som BevægelsesMENTOR i hverdagen. Vi dykker ned i hvordan vi kan inspirere kolleger og vidensdele i hverdagen. Vi stiller skarpt på, hvordan vi får forankret en bevægelseskultur i hverdagen, og hvordan vi som BevægelsesMENTORer kan facilitere denne proces.

Modul V: Cases og forankring i praksis

Torsdag d. 31. oktober 

 • Casearbejde
 • Vi kobler LEGEMODELLENS niveauer til cases
 • Konkret forankringsplan

 Modul VI: Rollen som BevægelsesMENTOR 

Fredag d. 1. november 

 • Vores rolle som BevægelsesMENTOR
 • Værktøjer som MENTOR
 • Konkret forankringsplan

Der tages forbehold for ændringer og justeringer i programmet undervejs i forhold til gruppens behov.

Eksamen og Certificering:

Onsdag d. 27. og torsdag d. 28. november 2019

Uddannelsen afslutter med en eksamen og en certificering, der tager udgangspunkt i alt det, vi har været igennem på uddannelsen både teoretisk og praktisk. Vi lægger vægt på, at du kan bruge det, du har lært i din praksis og certificeringen er bygget op omkring det.

Du vælger et af de to hovedområder fra uddannelsen:

 1. Legemodellen og Legeskema eller
 2. Observation gennem leg og ressourcehjul

Videooptagelse

Senest torsdag d. 14. november afleverer du et videoklip på max 10 udvalgte minutter, hvor du viser enten at du faciliterer en leg eller at du observerer et barn gennem leg.

Skriftlig del

Senest torsdag d. 14. november afleverer du en skriftlig opgave, som tager udgangspunkt i  dit videoklip og som forklarer, uddyber og perspektiverer ved hjælp af de teorier og værktøjer, du har lært på uddannelsen.

Mundtlig del:

Foregår onsdag d. 27. og torsdag d. 28. november 2019. På certificeringsdagen fremlægger du dit hovedområde og dit materiale og vi taler om din rolle som BevægelsesMENTOR. Du vil her også trække et spørgsmål i den anden hovedkategori. (I alt 30 minutter)

MENTOR-forløb for uddannede BevægelsesMENTORer 2020:

Vi har erfaret at forankring i praksis tager tid. Derfor inkluderer BevægelsesMENTOR uddannelsen et halv års deltagelse på MENTOR forløbet, hvor det handler om at få al teorien fra uddannelsen i spil i den enkeltes hverdag.

Opstart i foråret 2020. Forløbet består af 6 live dage på et år fra 9.00 – 15.00. 3 live dage i forråret 2020 og 3 live dage i efteret 2020. Uddannelsens pris inkluderer de 3 dage i foråret 2020.

MENTOR-forløb efterår 2020:

 • Tirsdag d. 4. februar
 • Torsdag d. 2. april
 • Onsdag d. 20. maj

Pris:

For BevægelsesMENTOR uddannelsen og et halvt års deltagelse på MENTOR forløbet koster:    

Før d. 15. juni: 30.000 kr. + moms (37.500 kr. incl. moms). Efter 15. juni 32.500 kr. + moms (40.000 kr. incl. moms).

Det er muligt at betale beløbet i rater mod et mindre gebyr.

 Prisen inkluderer:

 • Undervisning på 6 moduler
 • Online teoriundervisning mellem modulerne
 • Lukket Facebookgruppe med mulighed for daglig sparring
 • Undervisningsmateriale
 • BevægelsesMENTOR mappe
 • Notesbog
 • Ophold og fuld forplejning på Bosei Idrætshøjskole på hele uddannelsen
 • Eksamen og certificering
 • Et halvt års deltagelse på MENTOR forløbet (3 live dage)

Tilmelding:

Tilmelding til uddannelsen sker ved at sende en mail til info@motorikcenter.dk.

Har du spørgsmål eller ønsker du en afklarende samtale med Chalotte, kan du skrive en mail på info@motorikcenter.dk, så aftaler vi et tidspunkt.

Hent beskrivelsen i en PDF lige til at printe.

Hvad siger andre om BevægelsesMENTOR Uddannelsen?

Hvad siger andre om BevægelsesMENTOR Uddannelsen?

 

Hvad siger andre om BevægelsesMENTOR Uddannelsen?

 

Hvad siger andre om BevægelsesMENTOR Uddannelsen?

Hvad siger andre om BevægelsesMENTOR Uddannelsen?

Kort video om BevægelsesMENTOR Uddannelsen

Undervisningen har været varierende med masser af gode inputs til hvordan forskellige former for bevægelse kan inddrages i skolen – lige fra det aktive til det mere meditative. Dette kursus er det bedste jeg har været med til – tænk i mit 25 års lange arbejdsliv
– Jubelvejrmøller fra

Anne Katrine Asmussen, Tagensbo Skole, København NV

Jeg har fået en meget større teoretisk og praktisk viden om børns motorik og om hvordan jeg bruger det helt ind i klasselokalet. Det har været super godt at afprøve aktiviteter på egen krop, for derefter at analysere dem med den teoretiske viden. Jeg vil klart anbefale uddannelsen til andre

Helga Vinter, Baunehøjskolen, Roskilde

Det har været et fantastisk forløb, hvor praksis og teori har gået hånd i hånd fra dag 1.

Tina Nielsen, Langebjerg Skolen, Humlebæk

Chalotte som underviser er superinspirerende. Man lever sig så meget ind i det, fordi hun selv brænder så meget igennem. Chalottes måde at forklare og fortælle på, det gør at jeg efter sådan en dag, har jeg følelsen af at fortsætte i timevis,, fordi det går så hurtigt og er så inspirerende. Man føler helt ”waow”. Hun brænder virkelig igennem!

Tina Thiel Beck, Landskabsarkitekt, ttplus.dk