• Arbejder du med børn i alderen 0-12 år eller har du selv børn i denne alder?
 • Oplever du børn, der har svært ved at være med i legen?
 • Har du et barn, der har svært ved at huske det, det lærer?
 • Er du træt af uro i børnegruppen?  Eller kender du sensitive børn, der let bliver overvældede?
 • Har du et barn, som har et stresset nervesystem?
 • Oplever du, at flere børn får diagnoser så som angst og ADHD?
 • Er du udfordret, når dine børn ikke holder rigtigt på blyanten?
 • Mangler du inspiration til, hvordan du kan bruge legen og kroppen til at komme nogle af udfordringerne til livs og skabe mere ro samt bedre trivsel og læring?

Så kan det være, at BevægelsesMENTOR Uddannelsen er noget for dig?

Hvorfor BevægelsesMENTOR Uddannelsen?

Dagligt i medierne kan vi læse om, at børn ikke bevæger sig nok, at de har dårlig motorik og at de er stressede. Alt sammen noget, der påvirker børnenes trivsel og læring, da det kan føre til koncentrationsbevær.

Når børn er stressede, går kroppen i en kamp og flugt tilstand og vigtige områder i hjernen lukker for læring. Når motorikken halter, kan det være svært at være med i legen og børnene kan føle sig socialt ekskluderede. Manglende motoriske færdigheder betyder ofte, at børn bevæger sig mindre, hvilket kan have store konsekvenser for deres udvikling og sundhed.

Gennem visionære lege med udgangspunkt i nervesystemet kan vi løse rigtig mange af udfordringerne. Leg kan være med til at skabe ro i barnets nervesystem, hvilket er en forudsætning for, at de kan modtage læring.

Leg kan støtte børn til en god motorik, gode læsefærdigheder, større glæde, bedre trivsel og sociale færdigheder. Det kræver bare, at vi først og fremmest er gode til at identificere det, der står i vejen og derefter arbejder med de bagvedliggende forudsætninger for de områder, hvor børnene er udfordrede.

Mange institutioner og skoler har fået et større fokus på, at integrere mere bevægelse i hverdagen. Det halter dog en del med forankringen og fagligheden bag aktiviteterne – hvad er tanken bag legen? Vores fokus vil altid være – hvad skal vi lære, fremfor hvad skal vi lave.

Barrierer for bevægelse?

De seneste 15 år har jeg altid spurgt deltagerne på min uddannelse og mine workshops hvad deres største udfordringer er i forhold til at forankre mere krop, leg og bevægelse i hverdagen?

Her er hvad deltagerne svarer i prioriteret rækkefølge:

SVAR #1 De fysiske rammer

SVAR #2 Tid

SVAR #3 Manglende viden og ideer til hvordan

Min erfaring er, at den største barriere faktisk handler om vores mindset. Det, at vi skal til at gøre ting på en ny måde, se muligheder, hvor vi før har set begrænsninger.

En BevægelsesMENTOR er en, der går vejen selv og inspirerer andre.

BevægelsesMENTOR uddannelsen er for dig

 • der arbejder professionelt med børn som lærer eller pædagog i enten skole, specialskole, børnehave eller vuggestue og ønsker at lære både teori om kroppen og praksis til, hvordan du støtter sårbare børn, der har udfordringer kropsligt, læringsmæssigt, følelsesmæssigt eller socialt.
 • der er forælder til et barn i alderen 0 – 12 år og ønsker en større viden om, hvordan du kan støtte dit barns udvikling bedst muligt – både motorisk, sansemæssigt, følelsesmæssigt, socialt og i forhold til læring.
 • der er idrætskonsulent eller er børneterapeut og ønsker inspiration til, hvordan du kan iværksætte projekter, der har fokus på at støtte de sårbare børn gennem leg og bevægelse.
 • der designer legepladser, legetøj eller rum til børn og ønsker en dybere forståelse for børns udvikling både fysisk, psykisk, socialt og kognitivt, så du bliver i stand til at anvende den viden i udviklingen.
 • der arbejder med bevægelse i en sportsklub eller forening og ønsker en større faglighed, når du sammensætter programmer til børn.

Uddannelsen bygger på en helhedsorienteret tilgang til børn, krop, bevægelse og læring, da vi tror på, at det hele hænger sammen. Vi løser børns udfordringer gennem en kropslig indfaldsvinkel.

På BevægelsesMENTOR Uddannelsen lærer du..

 • At lave bevægelseslege med vision med udgangspunkt i Legemodellen™
 • At blive en skarp detektiv når det gælder om, at finde årsagen til, at børn har det svært
 • At støtte børn til at finde indre ro
 • At spotte og hjælpe børn med motoriske udfordringer, koncentrationsbesvær, læringsmæssige udfordringer ved at bruge nervesystemet som lup
 • At observere og støtte sårbare børn til at stå stærkt i sig selv
 • At arbejde med børns udfordringer udfra en ressourceorienteret kropslig tilgang
 • At forstå kroppen udfra en helhedsorienteret indfaldsvinkel
 • At tilrettelægge forløb med leg og bevægelse til målgruppen 0-12 år

BevægelsesMENTOR Uddannelsen er også en personlig udviklingsrejse for dig. En MENTOR er netop en person, der går vejen selv. For at flytte os som mennesker er det vigtigt at vi kommer ud af vores komfortzone og er villige til at lave fejl. På uddannelsen har vi oversat fejl til LÆRING.

Når vi som BevægelsesMENTORer er villige til at gå forrest, er villige til at prøve nye ting af og lære af vores fejl, inspirerer vi både kolleger og børn til at gøre det samme.

Legemodellen og Pyramiden – Det faglige og pædagogiske fundament 

BevægelsesMENTOR Uddannelsen tager udgangspunkt i Legemodellen og Pyramiden og det er også dem, vi certificerer udfra ved uddannelsens afslutning.

De to modeller hænger sammen – pyramiden indeholder teoretisk viden og forskning indenfor de fire områder og Legemodellens fire cirkler bygger på teorien bag pyramidens 5 bjælker og er den praktisk pædagogiske metode, som vi anvender i praksis.

Uddannelsen er bygget op omkring Legemodellens fire temaer: 

 • Fysisk
 • Kognitivt
 • Psykisk
 • Socialt

Legemodellen illustrerer, hvordan en grundleg kan have læringsfokus indenfor de fire områder fysisk, psykisk, socialt og kognitivt, som tilsammen repræsenterer barnets overordnede områder for udvikling og læring. En grundleg er en leg i sin mest enkle form.

Modellen kan være med til at skærpe læringsfokus i en aktivitet og understøtter dermed en mere bevidst tilgang til at lave bevægelseslege med børn. Cirklerne i modellen overlapper hinanden, for at vise, at der ikke er tale om skarpt opdelte områder.

De seneste fem hold på BevægelsesMENTOR Uddannelsen har vist, at når vi først får identificeret, hvor ”kæden hopper af” for barnet, så kan vi meget lettere hjælpe det.

Forankring i praksis – den røde tråd på hele uddannelsen

Sådan er uddannelsen opbygget….

Uddannelsen består af 6 moduler og er opbygget udfra pyramiden.

Hvert modul strækker sig over 2 uger. Samlet set er uddannelsen af 12 ugers varighed.

Modul 1: Nervesystemet

 • Indre ro og læringsparathed
 • Pyramiden – forudsætninger for læring
 • Nervesystem og adfærd
 • Genveje til det rolige nervesystem
 • Konkrete lege og aktiviteter til regulering
 • Observation af urolige og stressede børn
 • Din rolle som BevægelsesMENTOR

Modul 2: Fysisk – sanser

 • Sansernes funktion og læringsparathed
 • Hvordan stimulerer vi sanser gennem leg?
 • Hvordan spotter vi, når sanserne ikke fungerer?
 • Sanseprofil og adfærd
 • Hvordan støtter og hjælper vi børn med sansemæssige udfordringer?
 • Legemodellen som metode
 • Din rolle som BevægelsesMENTOR

Modul 3: Fysisk – motorik

 • Motorik og det motoriske fundament
 • Grovmotorik og finmotorik
 • Hvordan stimulerer vi grov- og finmotorik gennem leg?
 • Observation af barnets motorik gennem leg
 • Legemodellen og observation
 • Hvordan støtter og hjælper vi børn med motoriske problemer?
 • Motoriske færdigheder i hverdagen
 • Din rolle som BevægelsesMENTOR

Modul 4: Psykisk

 • Det følelsesmæssige fundament
 • Sårbarhed og udsatte børn
 • Hvordan lærer børn at stå stærkt i sig selv?
 • Selvregulering og læringsparathed
 • Succesoplevelser gennem leg
 • Din rolle som BevægelsesMENTOR

 

Modul 5: Social

 • Leg og fællesskab
 • Leg og inklusion i praksis
 • Hvordan bruger vi legen til at inkludere alle børn?
 • Hvordan kan vi anvende legen til at skabe inkluderende fællesskaber? (Gæstelærer Pernille Knudsen PhD og adjunkt)
 • Din rolle som BevægelsesMENTOR

Modul 6: Kognitiv

 • Eksekutive funktioner og læringsparathed
 • Hvordan stimulerer vi arbejdshukommelse, opmærksomhed og problemløsning gennem leg?
 • Digitalisering og bevægelse (Gæstelærer Minea Neigaard, Lektor og speciale i medier og digital kultur)
 • Planlægning af forløb
 • Din rolle som BevægelsesMENTOR

Læs mere om de praktiske oplysninger HER

Undervisningen har været varierende med masser af gode inputs til hvordan forskellige former for bevægelse kan inddrages i skolen – lige fra det aktive til det mere meditative. Dette kursus er det bedste jeg har været med til – tænk i mit 25 års lange arbejdsliv
– Jubelvejrmøller fra

Anne Katrine Asmussen, Tagensbo Skole, København NV

Jeg har fået en meget større teoretisk og praktisk viden om børns motorik og om hvordan jeg bruger det helt ind i klasselokalet. Det har været super godt at afprøve aktiviteter på egen krop, for derefter at analysere dem med den teoretiske viden. Jeg vil klart anbefale uddannelsen til andre

Helga Vinter, Baunehøjskolen, Roskilde

Det har været et fantastisk forløb, hvor praksis og teori har gået hånd i hånd fra dag 1.

Tina Nielsen, Langebjerg Skolen, Humlebæk

Chalotte som underviser er superinspirerende. Man lever sig så meget ind i det, fordi hun selv brænder så meget igennem. Chalottes måde at forklare og fortælle på, det gør at jeg efter sådan en dag, har jeg følelsen af at fortsætte i timevis, fordi det går så hurtigt og er så inspirerende. Man føler helt ”waow”. Hun brænder virkelig igennem!

Tina Thiel Beck, Landskabsarkitekt, ttplus.dk

Jeg er meget mere faglig sikker, nu hvor jeg har en knage at hænge min viden op på.

Anne Christine, Specialskole, Helsingør

Jeg er blevet klædt på til at tænke indsatser målrettet de motorisk udfordrede børn - hvordan kan vi arbejde med disse børn på en måde, der tager udgangspunkt i dem og der, hvor de er lige nu. Jeg blevet gladere for at gå på arbejde og det har smittet af på mit privatliv og dem omkring mig har bemærket det.

Dea, Skt. Jørgen Skole, Roskilde

Jeg har fået konkrete redskaber til at finde ro dels hos mig selv, men også hos børnene.

Heidi, Specialskole, Østerbro, København

Jeg fik en kæmpe AHA-oplevelse med mine specialbørn og deres konstante stress i nervesystemet.

Anne, Nørre Fælled Skole, Østerbro

Jeg har fået styrket troen på mig selv og jeg er blevet bedre til at fastholde gode vaner for mig selv.

Lea, Nørre Fælled Skole, Østerbro

Jeg bruger mine værktøjer hver dag både i måden, jeg arbejder med børnene på, men også i dialogen med kolleger, hvor jeg kan bidrage med en anden synsvinkel. Jeg er blevet glad for mit arbejde og det giver mere mening, fordi jeg ved, hvorfor jeg gør det og hvordan jeg kan gøre det anderledes, hvis det ikke virker.

Maja, Margretheskolen, Roskilde