• Arbejder du med børn i alderen 0-10 år?
 • Oplever du børn, der har svært ved at være med i legen?
 • Har du børn, der har svært ved at huske det, de lærer?
 • Er du træt af uro i børnegruppen?  Eller kender du sensitive børn, der let bliver overvældede?
 • Er du udfordret, når dine børn ikke holder rigtigt på blyanten?
 • Mangler du inspiration til, hvordan du kan bruge legen og kroppen til at komme nogle af udfordringerne til livs og skabe bedre trivsel og læring?

Så kan det være, at BevægelsesMENTOR Uddannelsen er noget for dig?

Hvorfor BevægelsesMENTOR Uddannelsen?

Dagligt i medierne kan vi læse om, at børn ikke bevæger sig nok, at de har dårlig motorik og at de er stressede. Alt sammen noget, der påvirker børnenes trivsel og læring, da det kan føre til koncentrationsbevær.

Når børn er stressede, går kroppen i en kamp og flugt tilstand og vigtige områder i hjernen lukker for læring. Når motorikken halter, kan det være svært at være med i legen og børnene kan føle sig socialt ekskluderede. Manglende motoriske færdigheder betyder ofte, at børn bevæger sig mindre, hvilket kan have store konsekvenser for deres udvikling og sundhed.

Gennem visionære lege med udgangspunkt i nervesystemet kan vi løse rigtig mange af udfordringerne. Leg kan være med til at skabe ro i barnets nervesystem, hvilket er en forudsætning for, at de kan modtage læring.

Leg kan støtte børn til en god motorik, gode læsefærdigheder, større glæde, bedre trivsel og sociale færdigheder. Det kræver bare, at vi først og fremmest er gode til at identificere det, der står i vejen og derefter arbejder med de bagvedliggende forudsætninger for de områder, hvor børnene er udfordrede.

Mange institutioner og skoler har fået et større fokus på, at integrere mere bevægelse i hverdagen. Det halter dog en del med forankringen og fagligheden bag aktiviteterne – hvad er tanken bag legen? Vores fokus vil altid være – hvad skal vi lære, fremfor hvad skal vi lave.

Barrierer for bevægelse?

De seneste 15 år har jeg altid spurgt deltagerne på min uddannelse og mine workshops hvad deres største udfordringer er i forhold til at forankre mere krop, leg og bevægelse i hverdagen?

Her er hvad deltagerne svarer i prioriteret rækkefølge:

SVAR #1 De fysiske rammer

SVAR #2 Tid

SVAR #3 Manglende viden og ideer til hvordan

Min erfaring er, at den største barriere faktisk handler om vores mindset. Det, at vi skal til at gøre ting på en ny måde, se muligheder, hvor vi før har set begrænsninger.

En BevægelsesMENTOR er en, der går vejen selv og inspirerer andre.

BevægelsesMENTOR uddannelsen er for dig

 • der arbejder professionelt med børn som lærer eller pædagog i enten skole, specialskole, børnehave eller vuggestue og ønsker at lære både teori om kroppen og praksis til, hvordan du støtter sårbare børn, der har udfordringer kropsligt, læringsmæssigt, følelsesmæssigt eller socialt.
 • der er idrætskonsulent eller er børneterapeut og ønsker inspiration til, hvordan du kan iværksætte projekter, der har fokus på at støtte de sårbare børn gennem leg og bevægelse.
 • der designer legepladser, legetøj eller rum til børn og ønsker en dybere forståelse for børns udvikling både fysisk, psykisk, socialt og kognitivt, så du bliver i stand til at anvende den viden i udviklingen.
 • der arbejder med bevægelse i en sportsklub eller forening og ønsker en større faglighed, når du sammensætter programmer til børn.

Uddannelsen bygger på en helhedsorienteret tilgang til børn, krop, bevægelse og læring, da vi tror på, at det hele hænger sammen. Vi løser børns udfordringer gennem en kropslig indfaldsvinkel.

På BevægelsesMENTOR Uddannelsen lærer du..

 • At lave bevægelseslege med vision med udgangspunkt i Legemodellen™
 • At blive en skarp detektiv når det gælder om, at finde årsagen til, at børn har det svært
 • At støtte børn til at finde indre ro
 • At spotte og hjælpe børn med motoriske udfordringer, koncentrationsbesvær, læringsmæssige udfordringer ved at bruge nervesystemet som lup
 • At observere og støtte sårbare børn til at stå stærkt i sig selv
 • At arbejde med børns udfordringer udfra en ressourceorienteret kropslig tilgang
 • At forstå kroppen udfra en helhedsorienteret indfaldsvinkel
 • At tilrettelægge forløb med leg og bevægelse til målgruppen 0-10 år

BevægelsesMENTOR Uddannelsen er også en personlig udviklingsrejse for dig. En MENTOR er netop en person, der går vejen selv. For at flytte os som mennesker er det vigtigt at vi kommer ud af vores komfortzone og er villige til at lave fejl. På uddannelsen har vi oversat fejl til LÆRING.

Når vi som BevægelsesMENTORer er villige til at gå forrest, er villige til at prøve nye ting af og lære af vores fejl, inspirerer vi både kolleger og børn til at gøre det samme.

Legemodellen og Pyramiden – Det faglige og pædagogiske fundament 

BevægelsesMENTOR Uddannelsen tager udgangspunkt i Legemodellen og Pyramiden og det er også dem, vi certificerer udfra ved uddannelsens afslutning.

De to modeller hænger sammen – pyramiden indeholder teoretisk viden og forskning indenfor de fire områder og Legemodellens fire cirkler bygger på teorien bag pyramidens 5 bjælker og er den praktisk pædagogiske metode, som vi anvender i praksis.

Uddannelsen er bygget op omkring Legemodellens fire temaer: 

 • Fysisk
 • Kognitivt
 • Psykisk
 • Socialt

Legemodellen illustrerer, hvordan en grundleg kan have læringsfokus indenfor de fire områder fysisk, psykisk, socialt og kognitivt, som tilsammen repræsenterer barnets overordnede områder for udvikling og læring. En grundleg er en leg i sin mest enkle form.

Modellen kan være med til at skærpe læringsfokus i en aktivitet og understøtter dermed en mere bevidst tilgang til at lave bevægelseslege med børn. Cirklerne i modellen overlapper hinanden, for at vise, at der ikke er tale om skarpt opdelte områder.

De seneste fem hold på BevægelsesMENTOR Uddannelsen har vist, at når vi først får identificeret, hvor ”kæden hopper af” for barnet, så kan vi meget lettere hjælpe det.

Forankring i praksis – den røde tråd på hele uddannelsen

Sådan er uddannelsen opbygget….

Uddannelsen består af 4 internater af 3 dages varighed. Mellem hvert modul er der online undervisning ved selvstudium samt opgaver tilknyttet din egen praksis. Vores internat-dage handler i høj grad om, at afprøve det lærte i praksis, at arbejde med konkrete cases samt at få forankret teorien i praksis.

Modulerne:

Modul 1: Nervesystemet

 • Indre ro og læringsparathed
 • Pyramiden – forudsætninger for læring
 • Nervesystem og adfærd
 • Genveje til det rolige nervesystem
 • Observation af urolige og stressede børn
 • Legemodellen og grundleg

Modul 2: Fysisk og psykisk

 • Sanser og motorik
 • Det mekaniske og følelsesmæssige fundament
 • Legemodellen og observation
 • Observation fysisk og psykisk

Modul 3: Socialt og kognitivt

 • Leg og fællesskab
 • Eksekutive funktioner og leg
 • Leg og inklusion i praksis
 • Observation socialt og kognitivt
 • Bevægelsesforløb – planlægning, struktur og indhold

Modul 4: Cases, forankring og certificering

 • Cases
 • Rollen som BevægelsesMENTOR
 • Værktøjer som MENTOR

 

Praktiske oplysninger om BevægelsesMENTOR online kommer snart 

Undervisningen har været varierende med masser af gode inputs til hvordan forskellige former for bevægelse kan inddrages i skolen – lige fra det aktive til det mere meditative. Dette kursus er det bedste jeg har været med til – tænk i mit 25 års lange arbejdsliv
– Jubelvejrmøller fra

Anne Katrine Asmussen, Tagensbo Skole, København NV

Jeg har fået en meget større teoretisk og praktisk viden om børns motorik og om hvordan jeg bruger det helt ind i klasselokalet. Det har været super godt at afprøve aktiviteter på egen krop, for derefter at analysere dem med den teoretiske viden. Jeg vil klart anbefale uddannelsen til andre

Helga Vinter, Baunehøjskolen, Roskilde

Det har været et fantastisk forløb, hvor praksis og teori har gået hånd i hånd fra dag 1.

Tina Nielsen, Langebjerg Skolen, Humlebæk

Chalotte som underviser er superinspirerende. Man lever sig så meget ind i det, fordi hun selv brænder så meget igennem. Chalottes måde at forklare og fortælle på, det gør at jeg efter sådan en dag, har jeg følelsen af at fortsætte i timevis,, fordi det går så hurtigt og er så inspirerende. Man føler helt ”waow”. Hun brænder virkelig igennem!

Tina Thiel Beck, Landskabsarkitekt, ttplus.dk